Schilderwerk aan monumenten

Doel van de training

Het schilderwerk aan historische panden is kostbaar en vraagt vaak 50% van het te besteden budget. Dit is uiteraard zeer afhankelijk van het type object dat geschilderd moet worden. Een middeleeuws kasteel vraagt van schilderwerk minder onderhoud dan een landhuis uit eind 1800. Met deze training proberen wij dat inzicht te krijgen in de storingen die zich voordoen in het schilderwerk en het herkennen en het oplossen van deze storingen. Schilderwerk is in hoofdzaak een technische aangelegenheid die met grote zorg moet worden uitgevoerd.


Inhoud van de training

 • signaleren van storingen in schilderwerk
 • opsporen van de oorzaak en het herstellen van het probleem
 • voorkomen van eventuele vervolg schade.
 • analyseren van de gebruikte oude verflagen, verfproducten en toepassing
 • historisch kleur onderzoek
 • beoordelen en aanmaken van een conditiemeting.
 • schilderen met historische verf
 • onderhoudsplannen voor korte termijn en langere termijn.
 • de zin en de onzin van het bijwerken, nieuwe verfsysteem op oud historisch werk.
 • herkennen van glassoorten voor eventuele herstel werkzaamheden.
 • doelmatig onderhoud van schilderwerk, binnen en e buiten.
 • veiligheidsvoorschriften en regelgeving

 

Bestemd voor

Medewerkers van woningstichtingen, vastgoedorganisaties, ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters. Voor een ieder die zich beleidsmatig, planmatig toezichthoudend en onderwijskundig bezighoudt met het instandhouden van monumentaal schilderwerk.