Behoud en beheer van historisch interieur

Doel van de training

Instandhouding van een monument beperkt zich niet alleen tot het behoud van het casco. Behoud en beheer van historisch interieuronderdelen wordt steeds belangrijker. Een historisch interieur of delen ervan zijn vaak van onschatbare waarde. Goed behoud en beheer vereist de juiste kennis, vaardigheden en zorg. Daardoor kan veel schade en daarmee dure restauraties worden voorkomen. De training is sterk op de praktijk gericht. Deelnemers zijn zich na afloop van de training bewust van het zorgvuldig omgaan met historisch interieur; kunnen schades signaleren en kunnen de kennis op wisselende praktijksituaties toe passen.

 

Inhoud van de training

  • benoeming van diverse interieurstijlen
  • behoud van roerende en onroerende interieuronderdelen
  • signaleren van schades aan interieur
  • oorzaken van schade
  • preventieve conserveringsmogelijkheden o.a. klimaat- en lichtbeheersing

 

Bestemd voor

Beheerders en eigenaren van historische panden, ambtenaren belast met monumententaken, medewerkers restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, medewerkers musea, leden van erfgoedcommissies.