Restauratie en onderhoud; uitvoering en begeleiding

Doel van de training

Kwaiteitsborging bij restauratie en onderhoud krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Er worden nadrukkelijk eisen gesteld aan de restauratiekennis en -vaardigheden van medewerkers van bedrijven die deze restauraties uitvoeren. Helaas komt het ook nog steeds voor dat restauraties en onderhoud niet goed worden uitgevoerd. Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten, kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument . Het begeleiden van het restauratieproces is daarom van groot belang. In deze driedaagse traing worden handvaten aangereikt om restauraties goed te kunnen uitvoeren en begeleiden. De training wordt afgesloten met een excursie naar een monumentaal pand waar een aantal opdrachten wordt uitgevoerd.

 

Inhoud van de training

 • toepassing restauratieladder
 • wettelijke kader, regelingen, veiligheidsvoorschriften
 • uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen
 • onderhoudsplannen
 • historisch metsel- en voegwerk
 • natuursteen
 • schade aan gevels
 • herstelmethoden
 • historische houtconstructies
 • aantasting, oorzaken en hersteldaken
 • herstel ramen, deuren, kozijnen
 • schilderwerk aan monumenten
 • beglazing
 • isoleren oude gebouwen

 


Bestemd voor:

Ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, bouwkundig inspecteurs, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders, leden van erfgoedcommissies.